Battery Benelux is als importeur van accu's, accupacks en batterijen aangesloten bij de Stibat, het uitvoerend orgaan van Stichting Batterijen en Stichting EPAC.

De Stibat houdt zich bezig met het - op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier - inzamelen en recyclen van batterijen in Nederland.

Om zoveel mogelijk batterijen in te kunnen zamelen, is laagdrempeligheid en een breed netwerk van inzamelpunten in het hele land vereist. Stibat werkt hiervoor samen met verschillende partners waaronder bedrijven, detailhandelaren, scholen en gemeenten waar eindgebruikers hun batterijen kosteloos kunnen inleveren.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs van batterijen en accu's moeten voldoen aan het Besluit Batterijen en Accu's dat in Nederland van kracht is. Als Stibat-deelnemer heeft Battery Benelux de uitvoering van deze wettelijke verplichting uitbesteed aan Stichting Batterijen. Dit betekent dat wij voor iedere batterij en accu die wij in Nederland afleveren een afvalbeheersbijdrage afdragen aan de Stibat ten behoeve van dit noodzakelijke inzamelsysteem. Binnen Battery Benelux hebben we om die reden een specifieke administratie opgezet die de verwijderingsbijdrage voor de Stibat naadloos in kaart brengt.

Op de website van Stibat zelf vindt u allerlei informatie en nieuws over de stichting.