garantie en reparatie

reparatie- en garantiebepalingen

garantie

 • De garantietermijn verschilt per product en staat beschreven in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking of in de artikelomschrijving op onze website.
 • Factoren als normale slijtage, normale levensduur en een juist gebruik zijn binnen de garantietermijn bepalend voor de aanspraak op garantie. Bij bepaalde productgroepen zijn deze factoren bijzonder van invloed, denk bijvoorbeeld aan batterijen, accu's en accupacks. De levensduur van een (oplaadbare) batterij, accu of accupack is afhankelijk van vele factoren, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat de capaciteit per definitie afneemt bij gebruik.  
 • Voor consumentenartikelen geldt over het algemeen een garantietermijn van 24 maanden na de eerste aankoop door de consument.
 • Als een product tijdens de garantieperiode wordt gerepareerd of vervangen, gaat de garantieperiode niet opnieuw in.
 • Indien de garantietermijn niet terug te lezen is in de artikeldocumentatie, neemt u dan even contact met ons op.

reparatie aanmelden

 • Omdat de aard van het defect of de reparatie bepalend is voor een verdere afhandeling, verzoeken wij u de reparatie per e-mail bij ons aan te melden.
 • Omschrijf in de e-mail alstublieft het artikel plus het defect en vermeld de aankoopdatum.
 • Vervolgens ontvangt u van ons de instructies.

een artikel ter reparatie aanbieden

 • Het te repareren artikel compleet, inclusief bijbehorende adapters/accessoires retour sturen.
 • Een kopie van de aankoopnota en het ingevulde reparatieformulier insluiten.
 • Bij consumentenartikelen een kopie van uw verkoopnota aan de consument insluiten.
 • Vanzelfsprekend zullen wij bij onduidelijkheden altijd contact met u opnemen.

behandeling reparatie

 • Het product wordt door ons onderzocht en waar mogelijk hersteld of doorgestuurd naar de fabrikant.
 • Informatie met betrekking tot garantiebepalingen van de fabrikanten staat verderop deze pagina beschreven.
 • De reparatietijd bij fabrikanten bedraagt gemiddeld 3 tot 4 weken.
 • Bepaalde fabrikanten hanteren het beleid om geselecteerde producten niet te repareren. Indien het product binnen de garantietermijn defect gaat, ontvangt u van ons een vervangend artikel. Indien dit niet beschikbaar is, dan zal het artikel worden gecrediteerd.

verzend- en contactgegevens

Battery Benelux
T.a.v. afdeling reparaties
Nijverheidsweg 23E
3641 RP Mijdrecht
Nederland

+31 88 530 6030
info@batterybenelux.nl

garantiebepalingen fabrikanten

Fabrikanten hanteren over het algemeen de volgende bepalingen bij aangeboden reparaties.

reparatie binnen de garantietermijn

 • Om aanspraak te kunnen maken op garantie, is het belangrijk om een kopie van de aankoopnota mee te sturen (en indien van toepassing kopie van uw verkoopnota). Zonder geldige nota wordt er door de fabrikant geen garantie verleend.
 • Blijkt tijdens onderzoek in het servicecenter dat er - conform de geldende bepalingen verstrekt bij aankoop van het product - geen aanspraak kan worden gemaakt op de garantie, dan volgt er een toelichting en een prijsopgave.
 • Besluit u op basis van de prijsopgave het artikel niet te laten repareren, dan zullen er onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
 • Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 • Verzendkosten vallen buiten de garantie en worden in rekening gebracht.

reparatie buiten de garantietermijn

 • Een product dat buiten de garantietermijn ter reparatie wordt aangeboden, zal tot een vooraf bepaald bedrag zonder aanvullende prijsopgave worden gerepareerd.
 • Ontvangt u eerst een prijsopgave en besluit u het artikel niet te laten repareren, dan zullen er onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
 • Blijkt tijdens onderzoek dat het product niet defect is, dan zullen er onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
 • Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 • U ontvangt tot slot van ons een factuur die kan bestaan uit onderzoeks-, reparatie- en verzendkosten.

onderdelen

Is een onderdeel aan vervanging toe? Vaak kunnen wij losse onderdelen bij de fabrikant bestellen. Geleverde onderdelen, die specifiek voor u zijn besteld, worden niet retour genomen door de fabrikant.