Disclaimer

De site en alle gegevens die worden gepubliceerd op deze site, zijn eigendom van Battery Benelux.

Deze site geniet bescherming op grond van de Auteurswet, het Benelux verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, en de Databankenwet. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Battery Benelux is het niet toegestaan deze website, dan wel onderdelen daaruit te verveelvoudigen en openbaar te maken, dan wel de site in zijn geheel of voor een gedeelte in een andere site te incorporeren.

Battery Benelux heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Battery Benelux acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie. De op de site geplaatste artikelen geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende redacteur. Battery Benelux is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze uitingen.

Officieel distributeur van o.a.:

» Bekijk al onze merken
© 2020 Battery Benelux B.V. Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap | Links | Vacatures